top of page
< Back

Jak Alžběta k Brandy přišla

Alžběta neměla žádnou výdrž, pokud šlo o konzumaci alkoholu, takže když pila na kuráž, aby se dokázala své nejlepší kamarádce svěřit s manželovou nevěrou, vypila mnohem víc, než snesla. Ranní kocovina byla strašlivá. Po první snaze udělat ze sebe znovu člověka si Alžběta vyšla na procházku kolem řeky, kde byla celá řada jeskyní. Tepající bolest v hlavě ji donutila hledat stín a vodu. Následně jí alkoholem zmučený mozek ukázal něco, co by za normálních okolností neviděla… :)

Jak Alžběta k Brandy přišla

Drabble:
Alžběta zatočila do jedné z jeskyní, kde bylo jezírko s ledovou vodou. Třeba jí pomůže s bolestí třeštící hlavou.
Obklopil ji vítaný chlad. Než se její oči stačily přizpůsobit tmě, klopýtla o kámen, který tu neměl být. Rozhlédla se – kamení bylo všude kolem. Že by sesuv?
Ale ona nutně potřebovala tu studenou vodu! Posvítila si pod nohy mobilem a opatrně šla dál.
Najednou na ni pod kamením něco mrklo.
Zamrkala také.
Oko?
Světlo z mobilu se odrazilo ve výmluvných očích plných rozhořčení, bolesti a inteligence. Velké smaragdové oči s dlouhými řasami.
Opět zamrkala.
Zpod kamení se na ni díval drak.

bottom of page